Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

CHO NHAU NỤ CƯỜI :D

Xài ipod của thằng con gọi vi bơ ma ghi ma gic tám xuyên lục địa  sướng quá đi.Mụ rập rình đổi phôn.Nhờ   chị tư vấn, bà chị bảo.Lên đời được rồi.Khiếp ,cứ tưởng tượng tao ngồi giữa đám đông  chìa cái... cùi bắp  của mầy ra , bảo đảm ối vị  chết ngất vì cười .
Chợt nhớ dạo nọ Mụ từng cười lăn khi dòm cái si mèn cũ mẻm của chị bạn, còn cổ hơn phôn của Mụ tới mấy tuổi lận....

Á dà dà!Thời kinh tế suy thoái ,  có gì   bằng cho nhau nụ cười ?.Vầy thì ...ngu gì Mụ phãi đổi phôn chớ ?!:-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét