Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

TẠI BÀ MÌNH HẾT :D

Thiếu muối thì ...nhạt.Thiếu i ốt thì dốt :-))

Giai con đọc   bài má viết bật  cười sằng sặc.Má sướng hỏi:
Bộ má  con duyên quá há ???
Ẻm , tay bụm miệng cười  tay chỉ vô cụm " trên  mạng tweet " , cười nữa .
Má hiên ngang  : 
Vô duyên !Chôm nguyên  trên mạng dìa, sai sao được???
Ẻm hết cơn cười bảo .Mẹ ui!  mẹ ...dốt vừa thui.Mẹ phãi viết ...twitter , dùng chữ kia là sai bét rồi...

Ôi da.Tưởng gì! Sửa thì sửa .Cũng tại ...tại bà mình  hết , chã bao giờ  chịu nhớ cho ...i ốt vô canh! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét