Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

HỬI BLOG :D

Tivi chiếu trò chơi rất quái.Cả mấy chục gã giai giấu mặt sau bức vách , chìa mỗi hai bàn tay ra  để các phu nhân nhận diện.Ấy vậy mà cã đám đâu như có mấy chị tìm  đúng chồng mình.Mụ  vuốt ve  tay chồng,miệng mắng : 
Nỡm!Bàn tay  chồng mà cũng chã phân biệt nổi !Là em thì ...chấp cã trăm gã,chìa ..cái gì  nhận ra liền cái ấy .Nhá!  :-)))

Xã chã kém, dịu  dư đường phèn bảo:
Mấy thứ ấy  nhằm nhò gì? Là anh ,anh còn nhận ra ...tâm hồn em yêu cơ!
Mụ  suýt  ..thăng  dưng vưỡn đủ tỉnh táo ,hỏi rất ...ngây thơ
Xạo không? tâm hồn thì nhận thế nào nào?!
Xã: thì cứ ...hửi bờ lốc cũa  em thôi !!!
Mụ...chụt chụt tri kỷ.Sướng tê mê!
Rồi chiều muộn một mình nghía trăng treo  đầu  bớt tối, bỗng nhớ chuyện ...người  xưa ngửi thơ.
Điếng!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét