Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

TOẠC MÓNG HEO:D

Hôm nọ liếc thấy bác gì ở đâu quên rồi dám...  viết rằng hiếm khi thấy phụ nữ biết ...hài hước.Lại còn  than kim cổ tây đông chửa thấy triết gia nào là phụ nữ  ...
AK AK !Thế nầy thì quá lắm!Bản tính khiêm nhường ,dưng nước nầy thì...  đành toạc móng heo ra cho nhanh.Mụ cầm chắc  nhà bác ấy...xui mà  quẹt  phãi  Mụ, hẳn sẽ phãi ..phãi ...rút  nhời tắp lự. :-))

Nói cho bằng thật.Làm ..triết gia ắt phãi kinh qua lắm đoạn trường .Vui  gì đâu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét