Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

CÔNG DÂN TUYỀN CẦU:D

Ngoại ngữ  Đức  ,Nga,Séc Mụ  đều rất rành...số đếm, màu sắc, nhớn bé  già trẻ ...(dân chợ giời mờ).Tiếng đế cuốc thực dân hầm bà lằng dư  Mỹ Anh  Pháp Đức Ý Áo...cũng ... đoán  được khơ khớ.Dững là ..anh êu  jem, anh nhớ jem, anh chẵng  thễ mất jem,đừng đễ jem đi .. ...Hơi bị chuẫn!

Mà cái nầy thì trên cã  đặc biệt nầy.Nghe nhạc  Mụ chã hiểu nhời .Dưng.. cảm thì  cực độ luôn!
Ví dư nhạc Thiên Chúa thì cứ phải là tiếng La Tinh. nhạc Phật thì cứ phải là tiếng PHạn.Nhạc tình nước nào thì cứ để nguyên tiếng nước đó,ca sĩ ấy, Mụ mới ...phê.Thật !

Bởi vậy , bên đây đổi luật mới, cho lũ trẻ cứ đến tuổi mười tám là được  nhận   tịch Séc  (Ranh ma lắm ! Chỉ ưu tiên trai trẻ gái xinh, chứ mà .. cóc  cáy cỡ Mụ hất lên là ..nghỉ khỏe .Nhá!), đây cũng .... cóc thèm!
Mụ tự tin trình của Mụ chỉ có thể  xứng  nhận tịch ...CÔNG DÂN TUYỀN CẦU ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét