Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Chết cái nhãn hiệu :D


Hôm nọ hận đời đen bạc mụ đùng đùng đi.. Phá tiền cái chơi.Mụ sộc vào nhặt đại cái túi rõ chát.Cơ mà chắc nom ... Người nhếch nhác,cô tính tiền tính có nửa giá thôi.Cú!!! Túi có mảnh ...sắt tÂy in cái nhan hiệu buộc vào đoạn dây da lửng la lủng lẳng.Mịa.Đa hai bận mụ xách tung tăng thế nào mà ... Ma cái bộp vô gối mình.Tím bầm.Xã nhắc tháo bỏ , mà tiếc!!! Tháo đi ...đếch ai dòm ra túi hiệu được. Hôm kia lại.. Va bốp vào kính xe.Xã bật ... Chửi thề.Mụ nhũn nhặn cười hề hề,dẩu mỏ hứa. Thề một lần ...bươu đầu gái cưng thì em sẽ ... Em sẽ .. Quẳng lập tức miếng sắt chết tiệt nầy vô .. Đáy tủ khoá kỹ.:-)) Lại gẫm cái túi hiệu gì mà vua rồi báo đưa có giá tới... một tỷ sÁu.Nhõn bốn chiếc bán hết ngay!!! Ak ! Túi ấy đựng gì ,mà đeo đi đaU cho xứng? Coi chừng ... Mất cánh tay luôn,hic! (Lại nhơ vụ án Hồ Duy Trúc chặt tay cướp xe SH.Mình mong cậu ấy được ân xá thoát án tử.Mong lắm!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét