Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

SỐ ÍT

Tôi vẫn luôn nghĩ, số đông chưa chắc đã là đúng,nguời đuợc số đông ngợi ca ca ngợi chưa chắc đã thật là nguời hay.
Hôm truớc than vãn với nhỏ em , rằng tao buồn lắm, lão kia(anh trai) càng ngày càng khùng quá, mắng tao ...điêu mày ạ.Nhỏ bảo, chấp lão ấy làm gì, buồn làm gì, mắng chị cái gì em còn tin, chứ mà ..điêu toa khua môi múa mép  thì ...thì...chị còn lâu mới ...đủ trình.Ôi dào, em đang uớc mình cũng biết ...lẻo mép  giả dối như số đông đi cho dễ sống đây.Mình quạc, dở nguời hử, sao phải giống số đông? mà tuởng muốn giống cái gì, thích giả dối ư? điên sao?! Nó thách, em đố chị làm đuợc đấy, nhìn mà xem, thiên hạ đa phần  tòan  thế, mình chị...chị mới là ...khác nguời ấy...
Rồi hôm nay lại đuợc chị iu quái nói trùng lặp quá, rằng  vì bây giờ tòan thé nên mình có sống thật  thì lại thành  ra ..hâm và giả dối ấy .Ngẫm thấy chị có đúng thật.Chán nhỉ.Nhưng, dù sao, mình cũng chẳng thay đổi, có muốn cũng chả đuợc, huống hồ, mình...dị ứng thói ấy cực độ .Và mình tin chắc rằng mình có ối đồng minh

2 nhận xét: