Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

CÓ HỌ VỚI AQ ?:D


Lâu nay  thời thế đổi thay chóng mặt.Tuyền dững ..ti vi thông minh, phôn sờ sờ thông minh, xế thông minh,nhà  thông minh, người người thông manh,nhầm nhớn, chân thành xin lỗi,thông minh.... :D.
Riêng Mụ mãi mãi người âm lịch.Ù ù cạc cạc .Thôi ,cái gì không hiểu nổi thì .. cần đếch gì quan tâm chứ .Mụ chã có tính ...tọc mạch bao giờ . :-)
Tụm lại chả nên  thiết cái  gì thông minh sất!
Là Mụ chuộng tự do.Cóc cần phụ thuộc ...bố con gã nào !(đẹp tài,  thông minh đến dư..ai phôn dăm sáu bảy ét  cũng chã ham).Không có...cậu thì đời tớ vưỡn vui:D

Coi đó. Từ mặt mụn chen chúc,béo ục béo ịch ( mới  biết nấu  nướng  được tị ti đã phát tướng  lăn dư là bi ) ,chồng quở  chồng chê cho đến chuyện nhớn nhao tới dư mất phôn  ,quệt xe ...Mụ vẫn cứ  phởn phơ  nham nhở  dư...sao xẹt !
Hỏi cho ra vẻ tôn trọng quần chúng vầy chớ câu trả nhời thì...bỏ túi Mụ từ khuya !
Mụ nhất định là phải có ...có dây mơ rễ má gì với nhà cái  ông AQ .Phải  ông ý  cùng  ...họ Lưu giống  Mụ !:-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét