Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

HẢO NGỌT:D

Nấu nướng xong xuôi thấy xã cứ ...bần thần .Mụ la toáng, này, đi tắm đi còn ăn cơm!
 Gã ...lụng bụng.Bảo anh ơi đi tắm đi thì... đây cắp ..đít đi ngay, chứ mà... 
Mụ ..biết lỗi bẻo lẻo.Vầng, thì ...anh -yêu- ơi đi tắm điiiiiiiiiiiiiiiii ( nịnh  lão tí mất gì ).
Xã hỉ hả cười vơ vội đống áo quần vợ xếp  sẵn.Ngang qua bị Mụ với tay ..phát cho cái rõ mạnh  vào mông trả thù.Chã biết gì còn liếc vợ vẽ ..hài lòng lắm.Ôi da!
Mụ bực quá thể.Rèn  mãi rồi mà lão ý vẫn cứ là ..hảo ngọt.Thả về  chã được mấy ngày khéo mà lại theo luôn ẻm chân dài nào cho mà xem ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét