Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

MẤT CÔNG:D

Mụ ì ra chã chịu lau bếp.Xã ngứa mắt làm giúp cho .Mụ  chã biết điều, còn dài giọng bảo ,đằng nào chiều lại nấu mà.
Vừa nẫy lúi húi giặt đôi giày.Gã  nhiếc , làm cho mất công.Đi rồi lại cũng bẩn thôi!
Lại nhớ  thằng nhỏ hồi xưa , mẹ nhắc dọn đồ chơi ẻm bảo , lát con lại chơi, nó lại bừa , dọn làm gì mất công? Rồi Mụ...rình lúc ẻm đòi ăn, Mụ mới  ...phang cho.Con..ăn làm gì mất công chiều thể nào cũng lại đói.... 
Giờ  cú chồng mà tiệt không nghĩ nổi câu gì đối lại. Thôi, giận làm gì...mất công ! :-))

1 nhận xét: