Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

TU MIỆNG :D

Mụ hào phóng  mua cho  chồng (mà cũng là tặng mình :D)  một lúc dững bốn cái ...xịp.Qùa Noel .Về nhà bỏ ra giặt, thấy có ba cái.Mỗi hộp hai chiếc.Sao thế này? Lại tại lão ấy ( đi cùng Mụ ) chã chịu kiểm tra cẩn thận rồi..
Mụ tiếc đứt ruột ,xuýt xoa đứt lưỡi luôn.Rồi...cố im cho yên nhà.
Hôm nay thêm mẻ phơi thứ hai , lại  ...tòi ra chiếc nữa.Bụng bảo dạ.May ,may quá thể.Hôm nọ mà ...mồm to la lối    thì  có phãi  giờ ...mất mặt  không?:-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét