Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

CHÃ DẠI :D

Tụ tập.Nhà Mụ góp món cá rô rán (chiên ).Loay hoay đánh vật với sáu kí rô đành đạch...Xong xuôi.Mụ..ới chồng dìa chở .
Đợi dài cổ , xã chạy rầm rầm đạp cửa tung vào nhà thấy...thấy vợ ...mặt xanh lét co ro bên rổ cá vàng ruộm.
Xã quát, dở hơi à, tui chờ bà dưới kia......
Mụ thều thào, Ông  ..ông  có thấy...thấy..con mèo đen nó còn...tắm  nắng ngoải   không?!
Xã điên người.Ô hay, nào giờ tưởng ...chị tài hảo hán, sợ nhõn có...giun.Mắc  chi đến mèo ?!
Mụ quặc chồng.Bộ..đui hử ?.Hổng  thấy đầu tóc tui tuyền ...vẩy cá dư nầy...lại ôm rổ cá  phưng phức ngang qua rõ là lạy... Mèo, Rô  ỡ bụi nầy ...Ngứa mắt nó, nó ...quào cho cái thì ...mất xinh!!!Chã dại !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét