Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

NAN Y

Bên đây mới phá một vụ án  chồng đầu độc hại chết vợ và con.Phải dùng đến máy phát hiện  nói dối tên   man rợ ấy mới chịu  nhận tội.Chợt  thấy đã có máy kiểm tra được nói dối  nói thật thì rồi chả mấy hồi sẽ có máy phát hiện  được cả ....đạo đức giả ? !
Mình thì nghĩ  chủ quan rằng chả cần đến máy,chứng nầy  phách cũng  dễ thôi!
Nhưng  để mà trị bịnh thì e là ...nan y thày chạy !!!

Tự hỏi có gì đáng khinh hơn cái thói đạo đức giả ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét