Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

ĐẾCH CẦN GIÀU! :D

Một bạn trẻ sang thăm mẹ bên Đức  kể nhiều chuyện thú vị, giọng văn rất tếu  đọc cười vỡ bụng .Mụ liếc thấy báo nào đăng lại  quên mất rồi, tên bạn cũng lại quên .Khổ.Lú quá !
Bạn   hỏi người bạn Đức sao nước mầy giàu mạnh thế hử.Người Đức giả nhời ,  chỉ cần chăm chỉ cần cù  và đoàn kết  thì rồi dân  chúng mầy cũng sẽ giàu mạnh thôi.Bạn  đáp liền nguyên văn câu   dư nầy  :"thế thì  đéo cần giàu!Đoàn kết ..khó bỏ mẹ!"
Cứ nhớ lại  là  cười tủm một mình  .Bạn trẻ  ấy thật là sắc sảo quá đáng ! Công nhận bạn nói phải .
 Đoàn kết khó bỏ mịa !!!  :) :(
Chã ngó đâu xa , ngay trong  từng gia đình,có  dúm người còn chã đoàn kết  được ấy chứ lị :((

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét