Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

TRÂU BIẾT NÓI :D

 Chuyện thật trăm phần trăm :-)

Xã Mụ hí hửng la vợ con ra coi coi con vẹt  biết nói  (phóng sự nuôi chim vẹt ). 
Mụ ...khủng khỉnh.Dở hơi à ?!  Chuyện xưa dư diễm mà còn í ới.Giờ  đến  trâu  còn biết nói  đới !
Xã mắng.Gớm! có điêu  thì cũng vừa phải  thôi chứ  !
Mụ xỉa  vào ...Yêu Lắm Cơ đang níu chân mẹ hóng hớt .Thì đó, ngó đi!
Gái cưng của Mụ sinh  tháng tư năm linh chín, trâu vàng biết nói cả nhà mình  ạ ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét