Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

NÔNG CẠN


Lúc  trước  đã những tưởng mình cũng khá là biết lắng nghe, biết đồng cảm, thấu hiểu nhiều điều......
 Lúc  trước được bạn mình khen sâu sắc( là bạn thương quí mà nói thế ) mình đã tin ngay, cứ ngỡ...
Cho đến khi .....đối mặt với thương đau mất mát.
Cho đến khi.......
........
Chợt nhận ra  mình đã là người nông cạn bao nhiêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét