Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Người đại lượng :D

Xã trừng mẮt tái mặt  chỉ cho vợ coi... Con sâU sót trong đĩa rau ăn gần hết. Mụ... Sồ ra ta lét nôn thốc tháo. Soi guong hit mot hơi  sau .Quay vào ,nghiêm giọng.
Từ rầy còn thích ... Phân việc  mọn  bới lá tìm sâu cho ... Người - đại - lượng nữa thôi????
Hừm,sâu  (  cũng  la thịt  - nghĩ vụng ) bé tí tẹo,làm gì mà phãi ...  ( nháy  mat tiNh tứ ) To chuyện mất tình chứ????  Có đáng không ???
 :-))
Ak!!! Kể lại lại muốn ...ói !  :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét