Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Từ bi bất đắc dĩ :D

Giai con đi học xa  song tap the ngày nào cũng  í éo tâm sự đu chuyện,than vãn bạn A làm con buồn ,bạn B làm con khó xử,bạn CD,EG ...làm con bực bội....Mẹ cư là gân cổ cò,co cổ ngông rát họng quân sư quạt mo cho em.

Duoc cai Nhời nào của mẹ rồi em cũng lĩnh hội ,cũng tuÂNtheo ,mà lần nào ẻm cũng gởi bonus mẹ hình ...chắp tay ý,lạy mẹ ( ch0... Mình xin!) :-)
Ẻm còn viết thêm ,Buddha mẹ ! :-)

Mẹ mủm mỉm. ÔI da! Kể từ khi biết  dao dat thương nguoi, y nham, thuong Mình :-)
 Me ...Thấm  thía cái nỗi cứ động noi cơn nóng giận ai là  thẤy...nhan ve ngay khó thở cấp kì mệt không chịu nổi!
Bởi vậy.Mẹ đanh  phãi ...Từ bi  bất dac dĩ !  Đó mà! :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét