Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Mẹ Giỏi

Bà H kể bà nói chuyện với con.Bà nhắc cháu phải cố gắng mÀ học ,bên đây ông bà  nào cũng học hành thành tài,không dốt như mẹ cháu đâu....
Cháu biết nó nói gì không?
Nó nói : mẹ cháu giỏi!
Bà nhắc lại,rẰng chỉ có học thật chăm,thật giỏi như ong ba mới đuoc! Chỉ có học hành mới nên người cOn ơi....
Cháu vẫn khăng khăng: mẹ chÁu giỏi! Mẹ không học mà mẹ..."giỏi"!!!

Mẹ nghe chuyện bà kể.Cười tủm .Tự hào vì con tin và yêu mẹ đen thế!
Rồi...bất ngờ chảy nước mắt
Con à,cho dù thật lA mẹ ...giỏi trong mắt con thì   ...Trong gia dinh minh me cũng van mãi mai là người ngó thÁy,biết hết để ...tim đau ,mà thôi! :-((

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét