Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Quyền làm bố

Hai vợ chồng  ban dành dụm  mua duoc cai nhà gửi bố trông  coi da tu lau .Nhiều lần  tham thi thẽ thọt  đến cương quyết  gat gong mà rồi ... Bố cứ hoãn binh không chịu sang tên trả con trai. ( Bo gia .Nhà thi co toi may anh em trai co gia dinh cả ). ông còn... Vui tính tới độ   Nói  với cả hai vợ chồng rằng,bố mà không muốn thì chúng mày cũng phải chịu! (?!)
Hai  vo chồng  tròn mắt cấm khẩu.Chua xót nhớ chuyện cười đọc từ lâu.bố dat con  trai  bé lên nóC Tủ ,bảo con nhảy xuống co bo day .
Một,con nhào xuống bố không đỡ.Để cho thấm bài học cảnh giác cao.Đến bố cũng đừng tin!
Hai,con nhào xướng bố dang tay liền.Bài học rằng,người ngoài còn tin huống chi bố!

(Nói thật có... Giời biết voi nhiều người biết .Anh bạn vợ tây nhờ đung tên cái nhà.Đến may nam sau xong  xuoi giấy tờ vẫn kệ, nhà mình phải giục anh ấy sang tên đi cho tôi... Thoát nợ.Ờ ,nào phải của mình đâu mà ham.)
Gẫm nhiều cảnh ruột thịt điên đảo vì tiền .đau!!! :-((Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét