Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Rặt la phường lái dốt :D

Mụ lái dốt dưng  lại bụng to tốt tính thích nhường nhịn.Nhieu phen ở ngã ba  duong mụ sướng lên ,phat  tay nhường cho xe đối diẹn chạy trước.Tới luọt mụ ... Chết máy.Báo hại cả dòng xe chờ chực tít còi mắng... Người tốt.
Chiều nay lại dến cảnh xe nhà mụ dài mặt trước đoàn xe  dai dac dư mắc cửi.Mãi chã thấy ... Đứa nào chịu lịch sự cái.Xa  lay lam buc boi .Mụ thỏ thẻ  xoa dịu
Mình ạ,rat là phuòng  lái  dot ma khong thiếu i ốt dư em cả đay  thôi!  :-))Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét