Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Bất công :D


Quả táo cắn dở thì thiên hạ lăn lóc điếu đổ.Mụ đường đường cũng... Kẹo mút dở thì chồng dìm người dập.Bất công ! :-)) ----- Nghía :D Con gái di lam về thấy mẹ đang riu rit tiễn bà cụ bạn quá lâu ngày mới gặp lại.Bạn về,mẹ già hớn hở níu con .Được hai câu lại tới đoạn .... Quen quen. Khiếp! Nom bà ấy già xấu xấu là! Có nhẽ bà già cứ lưu giữ hình ảnh bạn xuân sắc tận những năm xưa nên .... Mỉm cười nhớ ai nói "Đàn ông gặp để trò chuyện,đàn bà gặp gỡ để ... Ngắm ( nghía) nhau ." Cau mặt bất an.Hay ... Hay phải xét lại giới tính của mình ?! Rằng chã thích hóng chuyện đàn bà,mà cũng chã khoái nghe đàn ông .Mụ dễ chịu vơi cái thú ... Nhảm một mình ! Mụ ... Có bị sao không ???:-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét