Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Sách rác

H
k Leo mạng thấy các bạn bàn chuyện lũ trẻ giờ đốn ,quá nhiều thói hư tật xấu đáng báo động, xem làm sao để luyện được con trẻ thích đọc sâch ,may ra ... Rồi có người than thị trường giờ đầy rẫy sách "rác " phải trông chừng chọn sách cho chúng nữa.... Có bạn comment đại ý rằng : cuốn sách đầu tiên con trẻ đọc ấy chính là ... Sách Bố Sách Mẹ.Mà nhiều sách ấy là sách rác cho nên .... Mình ngẫm đúng thật.Thậm chí đến tận ... Sách Ông Sách Bà cũng ... Rác nữa kìa.Cho nên... Tự xét mình cũng là loại Sach Mẹ khá rác.Cơ mà có tị an ủi rằng mình đã rất ...dũng cảm.Phơi phóng phô phang hết cả dưng là rác cùng rơm cho thằng con biết tuốt để nó không vương vòng hệ luỵ. :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét