Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Trưởng thành :D


Luật qui định mười tám tuổi là tuổi trưởng thành.Mụ cóc tin .Thấy ... Vô lý cực ! Gẫm mà xem.Mỗi người mỗi khác .Không đổ bằng san đều được đâu ạ.Suy từ mụ ra,nhiều khi mụ tự biết mình còn chửa được chín chắn bằng ... Giai con nhà mụ.... Mụ tin ,không phải cứ sống đủ 18 tuổi là được ... Trưởng thành ! Theo cái óc cạn của mụ ,mười tám là mốc đánh dấu thành người nhơn to đầu .Còn để ... Trưởng thành thì... đuong dài còn lắm quá dững gian nan :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét