Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Nào phải tham ăn tục uống gì đâu ! :D


Xã tức tối nhìn vợ cắm đầu vô đĩa thịt gà tí xíu .Không kềm nổi bực bội thấy vợ xỉa tiếp gắp nữa.Gã thô bạo chặn đũa vợ.Mụ lúc bấy mới ngẩng măt ra bộ ngạc nhiên.Xã hằm hằm .Mụ ... Tắp lự la lối. Là tại mìmh đó nhe! Vơ than mắt .. Mù dở tự hồi nào vưỡn chưa thèm đưa đi khám .Giờ ra nông nỗi vầy.Dòm đĩa rau mà rồi tuyền lộn vô đĩa thịt.Nào phải tham ăn tục uống gì đâu ! Ngó gã ... Bối rối mà thương ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét