Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Khôn,dại,biết


"khôn chết ,dại chết ,biết thì sống." Câu ấy mình thích vì thấy nó ngộ ngộ,chư mà không chắc hiểu đã đúng. Mình thấy người dại cũng lắm ,người khôn cũng nhiều. Nhưng người BIẾT thì hình như rất ít?! Mình.. Nửa khôn nửa dại.Lúc Biết lúc không. :-) Thấy quá nhiều người ( dám chăc có mụ lém nầy trong đó) sống như là còn được sống hai ba lần nữa vậy! :) :(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét