Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

TIÊN TRI :D


Chắc trước đẻ không kiêng ,nhịu quá,sém viết thành ... Tiên sư ! :-)) Dạo ở bên liên Xô có người anh trai mụ bạn của mình khi ấy đâu như đã ba sập.Tuổi ấy mình coi là rất già vì mình mới chớm đôi mươi thôi.Anh có một lời nhận xét mình thế này,rằng Cái C nó gắp miếng thịt bảo miếng thịt,gắp miếng rau nó cũng bảo miếng thịt.Mình ... Coc hieu gi .Cười trừ giấu dốt ( thói ấy giờ vưỡn vậy! ) .Mà thật đến bây giờ ,đôi khi nhớ lại ,vẫn chẳng hiểu . Hôm kìa đi khám mắt.Mới ba năm trước còn được dương dương tự đắc mắt mình ... Mười hai mười ba phần mười. (Khong nghia thi thoi,mà đã nghía là nghía sâu tận tâm hồn lận! :D )Thế mà giờ ... Kính lão số một.Chưa hết.Ông bác sĩ nghi mình bị Chứng bong võng mạc .Huhu,thảo nào thị lực giảm trông thấy.Hấp háy tuyền dòm rau gắp thịt bị chồng mắng con lườm.Oan thị Kính bao phen . Đang gẫm buồn sị mặtlo.Chờ cuối tháng đi soi thêm mới biết .Bỗng nhớ đến nhời nguoi cu nam xua . Phải ... Phải anh ấy - nhà tiên tri ??? :) Lu loa lên đay mong nhắc được ai đó.Chớ coi thường hiện tượng ruồi bay trước mắt . :-((

1 nhận xét: