Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Người không tệ :D


Có mấy đứa bạn đếm trên đầu ngón tay mà rồi gẫm giật mình.La cứ phải khi các mẹ ấy gặp chuyện éo éo le le, đau khổ khổ đau gì thì mới í ới tới con bạn nhắm nhời nhiều chuyện này.Còn không thì cứ là ... Mốc mồm dài cổ mà ngóng .Có tị buồn .Cơ mà gẫm sâu chút lại thấy dư hãnh diện.Rằng mụ vưỡn luôn thật lòng mong cho ... Thiên hạ thái bình để mà quên hẳn mụ đây cũng được! Tự xét vậy mụ cũng ra người ... Không tệ ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét