Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Mộng đã thành :D


Mụ thap bé nhẹ cân lại nhác học ngu dốt thấy ớn.Ấy thế mà đời lại ôm mộng làm cha ,lộn ,làm ... Bà thiên hạ ăn trên ngồi trốc đặng nhìn đời bằng nửa con mắt ấy cơ.:-) Hôm nay đang chạy băng băng trên xa lộ chợt đụng ánh mắt khinh khỉ h từ trên dòm xuống của gã xế máy cày .Mụ buông tay lái,vỗ đùi cái độp ngửa mặt than giời. Phải mà khôn ngoan đi đúng đường , chay chot mua lay tam bang chạy máy cày tư sớm thì có phải ... Mộng nhớn đã thành ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét