Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Loong gần :D


Lâu nay đi siêu thị thấy bán nhãn là mụ lao vào cắm cổ nhặt túi tướng.Có lần xã xót ruột.( nhãn đắt chứ không rẻ ) làu bàu nhắc ăn chi tham thế .Mụ nghiêm mặt ,gằn giọng,dí cái mác giấy đề chữ Longan vào sát mặt chồng,the thé ( chaC in loi ,khong cach chu ra :D ) Sao ?? Lại còn không ủng hộ họ sao ? đồng bào ông đấy ! Long An đó mà ! Gã .. Bồi hồi cảm động im thít.Còn nhặt giúp vợ cho nhanh nữa. Hôm nay gã tình cờ đọc thấy ,thấy Longan phiên âm là loong gần , tiếng tây ấy là chỉ trái nhãn . Gã nhớ lan mụ từng kể năm xưa cấp ba tiếng Anh rất khá.Nhất định không tin chỉ là vợ giơ đã... Thật ngu . Hu hu .Mụ biết phải làm sao ???? :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét