Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Hết thời hoàng kim. :D


Liếc trước sau không thÁy ai,xã mụ ... Quay đàu xe cái vèo.Ngon nghẻ .Mụ xoay hẳn người trên ghế phụ,nhìn chồng âu yếm. Khiếp ! Phục đàng ấy ghê! Thiện nghệ ! Nhể ! Xã như quá quen.Tảng lờ. Mụ với tay vuốt má chồng Nầy! Gẫm thử coi có ai sướng dư đàng ấy ? Lấy được ... Con vợ ngu ,chồng làm gì thì cũng gật gù ngưỡng mộ ! Gã không còn giả bộ nghiêm trang nổi.Bật cười to. (Chẳng phải mụ lẻo mép nịnh chồng đâu.Chuyện mụ tán thán gã ấy là thật đấy.Có ai tin mụ có bằng từ năm hai nghìn ấy mà rồi giờ vẫn chỉ biết có .... Đi thẳng mà thôi. :-)) Cuoi du ba tieng ,bất đồ gã ... Ngửa mặt lên giời ( tran xe :D) khóc .. Ba tiếng dư truyện chưởng .Gã nức nở Đang áy giờ đã ... Biết - Mình vậy rồi thì ... Thì rõ là đã hết thời hoàng kim vợ ngu dễ trị .Còn hỏi sao tôi khóc nữa không ?!! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét