Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Hohen kèn cử :D


"Bạn phải cảm ơn người nói cho bạn khuyết điểm của bạn,nguoi nói cho bạn khuyết điểm của bạn mới là người tốt với bạn!" Mụ lục được câu ấy cái là ba chân bốn cẳng giăng lên tường nhà.Nghía ngẫm,gật gù ra cái chiều tâm đắc ! Thì bởi hiếm hoi cũng có đôi khi mụ được. ( hay bị?) ai đó khen khen ngợi ngợi.Mụ quá thấm cái ... Xấu hổ khổ tâm khi phải mang vác cái điều mụ đây chẳng có. Rồi có lúc khi mụ nổi cơn sĩ lên.mụ dững muốn cong lưng è cổ cho nó xứng với cái nhời khen ấy,có khác chi mụ ... Tự đánh mất ... Mình luôn ? :-) Nói có ai tin nổi,chớ mà mụ thật đã biết thích dững phê bình với chỉ trích ( cả đúng lẫn sai ) .mụ lắng nghe mà .. Bình chân dư vại .Chứ mà còn ... Khen tặng á ? Ôi da! Được khen thì ... Ho hen kèn cử !!! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét