Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Bước đường cùng :D


Lụm được câu hay " đi theo ruồi nhặng thì về với bãi phân bãi rác nhưng đi theo ong thì về với hoa với mật ,còn đi theo sách thì sẽ về với tri thức và trí tuệ ." Bãi phân bãi rác thì không rồi,mụ ngơ ngẩn bần thần giữa ngã ... Hai đường. :-) Rồi tặc lưỡi,mật ngọt thì chết ruồi nhiều.Thôi thì,mụ ... Đành mon men về với tri thức và trí tuệ vậy.Âu cũng là ... Bước Đường Cùng - của Mụ,không phải của cụ Công Hoan. :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét