Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Bí kíp tểnh tềnh tênh sống :D


Gớm gớm cái đám thị mẹt.Cứ gặp nhau là y rằng chỉ toàn dững than thở,lo già lo xấu,lo mách nhau đắp mặt đắp đầu( tóc ) đủ cả cà chua dưa chuột lẫn tỏi hành chanh ớt... Mụ ... Tuyền cúi mặt cười vụng. Lạ! Thêm tóc bạc,thêm nếp dăn,thêm đồi mồi,thêm cân thêm kí... Chứ nào có ... Bot cái chó gì đâu mà la lối?! Mụ- hậu duệ nhà cái cụ gì trong tich xua mà đang chới với dưới ao vẫn nhất định không chịu ... ĐƯA tay ,chỉ khi nghe CẦM lấy ... Thì rồi mới để được cứu ấy,mụ cứ là tểnh tềnh tênh sống ,đón đợi tuổi già rất ư bình thản. Ngẫm ra được vậy âu cũng là vì mụ ... Tham vô đối! Chả không ư ! :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét