Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Kể mà mát giời :D


Đương lúi húi bếp nước chợt nghe con bé con nó sụt xịt,mụ chạy bổ vào Con yêu ! Sao thế ??? Sao con khóc ???? Con bé cười rạng rỡ,đáp Mẹ ! Là con ... Xổ mũi mà ! Lại nhớ bữa ý mụ đang nam khoeo trong phong đọc truyện.Xã ... Quần quật ngoài bếp .( Ậy,đôi lúc rất nên cho mấy gã .. Nếm mùi đau khộ,nhể ? :)) Ờ, rồi thấy gã sộc vào,hớt hải rờ.. Mắt ,má vợ.Chăm chú ngó mặt mụ,gã hỏi Sao ? Chuyện gì ??? Sao em khóc ???? E hèm.Là mụ... Chắc dị ứng cái con khỉ gì trong nhà mà đâm xổ mũi vậy thôi mà. Nói chứ mụ đánh giá cao dững quan tâm kiểu ấy hơn tất tật dưxng là hoa hoet chúc tụng lễ lạt . Thật! Tiếc hôm ấy nực nội .chớ kể mà mát giời,dám mụ ... Mụ lại nhẹ dạ mà cho gã ... Gửi đứa cũng nên ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét