Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

CHUYỂN VẾ ĐỔI DẤU :D

Tự lúc được (bị ?) con ví ...dư là bạn nó, Mụ ...suy tư  không  ngủ nổi .Mụ  gẫm ra khéo là thằng cu nó...nó bố nháo với mẹ chứ chả chơi.Thì đó, tuổi của Mụ mà còn ...ngây  - thơ ????Hổng dám đâu! Thằng nầy ...thiệt thâm (phãi giống gien xấu má nó ?)  quá chừng chừng!!! 
Đành  là Mụ vẫn quen ...nhún  nhường nhận mình... khìn mình khờ, mình...ngây ngây thơ thơ .Dưng là tự Mụ nói.CHớ mà dư nầy thì.....Gia phong bại hoại rồi con ơi !!!!
Nghiến răng  giật tung chăn giọng lạnh te  Mụ nói,  con dậy mẹ muốn nói chuyện nhớn !Thấy nó khủng khiểng  óanh răng rửa mặt xối nước ta lét ào ào  xong xuôi, lừng lững đi vào .Mụ...lũn cũn phải ngửa cổ mới thấy nó hất hàm  ..khinh khỉnh dòm xuống. Mụ vội vàng  giấu biến  ...cái roi ra sau lưng. Im tịt .Ngồi phịch xuống ghế thở dốc.Tụt huyết áp .Thều thào .. Con muốn uống trà má pha?!
Chuyển vế đổi dấu tự bao giờ ???  !!! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét