Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

NHIỆT TÌNH NÓI DỐI :D

Nếu bạn nói sự thật, bạn không phải  nhớ bất cứ điều gì ! (Mark Twain)

Bỏ sừ,  ra căn nguyên của chứng đãng khủng của Mụ đây thây.Từ rầy Mụ phãi...phãi cố mà nói... dối thật nhiệt tình may ra trí nhớ mới hồi phục ?!  :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét