Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

THẰNG NÀO BẢO THẰNG NÀO :D
Xài lại  chiêu cũ  của  tiền nhân.
Chỉ là tếu táo xin đừng ai  mắng Mụ ấy láo ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét