Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

THIỆN TRI THỨC :D

"Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn." (trích 66 điều Phật học)


  THIỆN TRÍ THỨC  thì đương nhiên ai chã mong.Dưng có nhẽ vì  CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO , Mụ cóc  bằng lòng  nhận   theo cái lối  kia   nên  mãi vẫn chửa  thể thôi ... ác khẩu  được !  :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét