Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

ĐẾN CON CŨNG CHÃ TIN ĐƯỢC MÁ :D

Chuyện cái chuông bếp :-)
Xã kêu mệt nói em khẽ thôi , anh  ngủ tí đây.Mụ...rón rén khiêng... bảng ra bếp tranh thủ nhảm.Rồi chợt nhớ ra cái chuông báo tắt bếp.Là Mụ đương ninh xương nấu phở,hơi bị ngon nha.Mụ để chuông còn có hai nhăm phút là  sẽ réo dư nhà cháy,mà giờ  bấm tắt nó cũng réo .Ôi da da ! biết  phãi làm sao đơi????
Giai con đi về thấy mặt má đầy ....suy tư .Con hỏi.Má, má lại  ..ủ mưu gì nữa vậy ????
Má hớn hở 
Ô ,hiến kế mau  con ơi.Cứu nguy cho má đi.Ba vừa vô khò , chuông còn nửa tiếng réo..........?
Con, lắc đầu không tin.Má  giỡn ???
Ngó mặt má ngây ngô.Ẻm...vỗ trán cái bộp , bước tới vặn...một nhát cái chuông thêm cả tiếng nữa.
Má tũn mặt .Chửa kịp  cười  sướng.Ẻm... nhiếc
Má à ! Đến con cũng chã tin được má !!! :-)))


Chuyện thật kể lại coi có ai tin Mụ nầy không :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét