Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

TƯ DUY SÂU :D

Năm MỤ bảy tám tuổi bố hay đi công tác trong SÀi Gòn.MỤ biên thư nhắn bố nhớ mua thật nhiều chôm chôm.TỚi lần hai,MỤ ngẫm chôm chôm chả có nghĩa gì,mẹ hay mắng MỤ là con ... Chồm chồm ấy kìa.Và MỤ tự viết thành,bố mua chồm chồm cho con!
Tới chừng mười hai.Ngó giá sách của bố thấy quyển Thép đã tôi thế đay.MỤ ... Chắc như bắp luôn là họ in...sai.Phải là Thép (tên riêng) đỡ (hay đá) tôi thế đấy, mới là đúng ! :-)
Ngẫm lại MỤ thật  som biết ... TƯ DUY SÂU ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét