Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

MỘT VỐN CHÍN MƯỜi LỜI:D

Tham lấp mắt.MỤ mà chịu đau  tư một thi cứ là phải xoay sao thu về ba bốn mới ...ưng cái bụng. Cha cần biết phải trái đạo đức gì sất !
Sáng nay dắt con gái đi chợ  ve vừa dợm bước vào cổng thì có tốp nam thanh nữ tú đi ngang.Gái cưng hoan hỉ reo tướng lên : chào!
Chỉ một từ thôi mà rồi cả đam trẻ hồ hởi chào chào đáp lại .MỤ đếm có tới cả chục nhời .
RỘn ràng hân hoan tận tối khuya chã ngủ được mò lên chia sẻ.
Ak ak! Thử hỏi buôn gì cho được dư Mẹ con Mụ.
Một vốn dững ...chín mười lời! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét