Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Chuyện tức -cười :D

Mẹ sai con rể đi mua gưng.KHông sẵn tiền lẻ,mẹ đua tờ to trị giá một triệu tiền ta.THoắt thấy ông con tí tởn nâng túi tướng bằng cả hai tay,miệng reo,má ui,con chọn khéo vừa xoẳn tiền má đưa!
Ông rể tròm trèm ba chục xuân.HIc!
Chuyện nữa
Hai mẹ con đua nhau đi ăn cỗ.Sà vô mâm ,tay gắp nếm ẻm (mười bốn thu) la ,sao nước chấm chã ngon! Mẹ nhéo đùi con nhắc im.Ai dè ẻm kêu toáng ,mẹ,sao mẹ cấu con đau quá vậy mẹ ???
Là chuyện thật cả,viết lại cười thấy má luôn! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét