Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Chán tới mẮt cá:D

Mẹ thủ thỉ với giai con.Con à,là con ca mẹ thế mẹ cảm đong,mát ruot nhắm nhắm luôn.Cơ mà mẹ mong cái ngày con  Cũng ca vợ  con với má vợ con như rứa thì mẹ mới  tam  yên mắt dắm...
Con tái mặt.Ôm mẹ la
Mẹ ! Phi thui miệng mẹ.Mẹ nói chi lạ vậy???
Mẹ tỉnh queo nhéo tai ẻm.
Là mẹ chửa nói hết.Là mẹ ngóng mau tới ngày đó để mẹ đuoc ...mắt dắm mắt mở,mẹ đi ...ghẹo ông khác.Chớ mà mẹ Ngán ba anh đến mắt ... Cá chưn rùi!!:-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét