Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Ngu sao theo bác Bu :D

Tin đưa bên U đa kí ngừng chiến sự....
Nói lại bẢo mụ ăn theo nói leo.Mà thẬt la ngay từ những ngày đầu,biết ...long me tâm địa  bác Bu,mu đã thÀm ước, ben U lua suc minh yeu thôi thì ...,chia quAch đi. Ai theo bác bu,ai theo ...Eu .Tự do đi ,ở..Xong! Khỏi đổ máu!

Đàn bà ngu  lau dốt tính ,hay thương cảm.Quân  ta quân nó,bên nào chết cũng thương!
Tưởng  ngớ ngẩn mà rồi ra đung thế. Chia that.Sau khi chết tới ba ngàn người (hay còn  hon thế ?) , tan nát bao gia đình....!

Chang biet nghi sau sac gi .Thấy không còn  người giết người nữa là nhẹ lòng.Thấy mừng cho dân U
 voi cả những người Việt mình bên ấy....!

Thu hình dung mình đang bên đó.Nói thật.Mu la mụ  cao chạy xa bay ve  ngay voi ...U!
Ngu sao theo bác BU ???  :) :(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét