Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Phụ lòng :D


xã thường than vợ lắm nhời, nhảm nhăng cuội cã ngày ,dư ... Vẹt già ngứa mỏ ấy.Mụ găm đầy một bụng uất mà chưa làm gì nổi.Tối qua tivi đưa phóng sự bọn vẹt xanh xanh đỏ đỏ rõ xinh, thành thạo (số đếm ) bốn thứ tiếng !Ak! Mụ vo lay xa hôn cái chụt.Hừm ,ra mụ thật vội vàng chưa hiểu hết ý mà phụ lòng xã bấy lâu! :-))

1 nhận xét: