Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Có được tính ? :D


Giai con lại nổ.Rình dòm được ba cái đoạn phim Hàn phim Nhật của em gÁi học cùng,giai vỗ ngực ,con mẹ giờ rành ... 6 thứ tiếng . Mẹ cay mũi cao giọng. Bớ thằng kia.Mẹ anh đây còn tuyền ... Khóc tiếng... Mán luôn đó.Vầy có được tính ???! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét