Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Ai không khe :D


Bạn mình than không nghĩ thế mà rồi cứ bị người khác gán cho bằng được là mình nghĩ thế này ,nghĩ thế nọ.Rằng họ ...."đocj "được bạn ,nói sao cũng không chịu hiểu cho. Ak! Mình nhảm, thì thôi,không .. Khe ! (Là mình xài tiếng Anh đó nhe.) Bạn viết ,nhưng đây là ngươi thân kìa. Mình viết lại. Thì cũng vậy.Không khe !!! Ai không khe - I dont care ! :-) hây da, bạn nên biết chấp nhận có những cái đầu bê tông đá tảng, bạn ạ ! :):(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét