Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Dối


Mình chắc kiếp trước chẳng ra gì nên bây giờ cứ phải va đụng kha khá người dối trá.Im lặng nghe người ấy xả ,mình ... Cứ quay tít câu hỏi trong đầu.Rằng sao mà cứ ... Lem lém dối như thật thế nhỉ.Phải vì cái mặt mình dòm .. Quá ngốc? Hay đơn giản la họ nói để mà nói,nói lấy được .Thật là họ định ... "Dối mình dối người và bị người dối" cho đến hết đời sao chứ ?! khi bạn sống chân thật,bạn sẽ rất nhạy cảm,không khó để..." cảm" được sự dối trá. Nói có ai tin,chứ thạt là từ những con người giả dối họ toát ra những năng lượng tiêu cực đến sợ.Ước gì thoát được khỏi họ ! ...... :-((

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét