Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Cả nghĩ :D


quái lạ làm sao mà cả chồng lẫn con giai tuyệt đối không hiểu mụ, tuyền than vãn vợ (mẹ) vô tư hồn nhiên quá đỗi.Đieu nầy thì hai giai rõ là tâm đầu hợp ý. Hôm kia mu sốp bing thử vừa in cái măng tô dạ đẹp tuyệt.Hấp tấp quên thói quen ngó giá trước nên ... Tặc lưỡi treo giả.Chờ hạ ... Một nửa thì mua .Thế thôi mà Cái áo cứ trở đi trở lại trong đầu,ám ảnh đến cả trong mơ.Vậy chả là ... Cả nghĩ quá thể còn gì !? :-)) (E hèm ,tơ hơ tô hô lên đây biết đâu... Gã ý rinh dìa cho.Ừ,biết đâu .... :D)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét